Mgr. Jana Lacková - slovenský jazyk

Slová so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li

 Doplň ď, ť, ň, ľ alebo d, t, n, l do týchto slov :

(Klikni do trojuholníka  v slove a otvorí sa ti ponuka s písmenkami. Vyber si  to správne a klikni naň.)

simák icho atelina kuchya
udia ava eduško nožice
poeno uerák medveík epíšeme
alia foíme sa obeme Soa
íce sena    ivadlo ížina
 

Pomenuj obrázky. Napíš ich správne. Ak si šikovný, vymysli vety.

Vyhodnotenie

Počet správnych odpovedí

Hodnotenie

20 - 18 *****

výborne

17 - 15 ****
14 - 10 ***
9 - 6 **
 5 - 0  *

precvič si ešte raz